Ansøgningsskema til Støttepulje til folkeoplysning

OBS: Du kan desværre ikke kopiere tekst fra en Word ind i skemaet. Men kun fra en txt-fil (Notepad) og så kopier teksten herfra


Vælg DFS-medlemsorganisation i rullemenuen. Kun de medlemsorganisationer, der er i menuen kan søge denne pulje.
Juridisk ansvarlig (leder) hos ansøger,

Projekt/aktivitet

OBS: Du kan desværre ikke kopiere tekst fra en Word ind i skemaet. Men kun fra en txt-fil (Notepad) og så kopier teksten herfra


(Max. 40.000,- kr.)
Indhold og konkrete aktiviteter,
Giv en motivering for hvorfor projektet er relevant. Beskriv de konkrete indsatser og hvad, der skal komme ud af projektet, f.eks. produkt ydelse eller lign.

Bemærk, I skal ikke indsende et budget for jeres aktivitet, i det jeres økonomiske situation og ovenstående er grundlag for ansøgningens behandling.

DFS skaljf. GDPR/persondataforordningen oplyse, at vi opbevarer de indtastede oplysninger til brug for behandling af ansøgningen. Oplysninger gemmes i op til 6 år jf. bogføringsloven. Personoplysninger om ansøger videregives kun til trediepart efter forudgående aftale. Vi henviser i øvrigt til vores persondatapolitik, der kan læses her.