Ansøgningsskema til KUM’s udviklingspulje til lokal folkeoplysning

OBS: Du kan desværre ikke kopiere tekst fra en Word ind i skemaet. Men kun fra en txt-fil (Notepad) og så kopier teksten herfra


(Kun partnere der er indgået formel aftale med) (navn og geografi, fx ”AMU-center Syd, Haderslev”)
(som der ikke er indgået aftale med)
Juridisk ansvarlig leder hos ansøger

Projekt/aktivitet

OBS: Du kan desværre ikke kopiere tekst fra en Wordfil ind i skemaet. Men kun fra en txt-fil (Notepad) og så kopier teksten herfra


Ansøger skal udfylde budgetskemaet og det skal indsendes sammen med ansøgningen.
(En samlet beskrivelse/resumé af projektet, delt op på baggrund og mål, proces, aktiviteter samt resultater og erfaringer.)
Giv en motivering for hvorfor projektet er relevant.
Hvilken forskel vil projektet gøre? Bemærk at der skal afrapporteres på de pågældende mål, når projektet er færdigt,

Aktivitetsmål:


Bemærk at der skal afrapporteres på de pågældende mål, når projektet er færdigt.
Hvorfor er projektet relevant for målgruppen?
Hvilke tiltag vil I gøre for at opnå målgruppens deltagelse i jeres aktivitet?
Angiv tidsplan for vigtige milepæle og aktiviteter i projektet.
Hvordan sikres den videre drift/forankring?

DFS skal jf. GDPR/persondataforordningen oplyse, at vi opbevarer de indtastede oplysninger til brug for behandling af ansøgningen. Oplysninger gemmes i op til 6 år jf. bogføringsloven. Personoplysninger om ansøger videregives kun til trediepart efter forudgående aftale. Vi henviser i øvrigt til vores persondatapolitik, der kan læses her.